wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie

Data: 2011-06-17
Autor: Ołdak Adam
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie, dnia 17 czerwiec 2011r.

PŚI.6733.07.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że 17 czerwca 2011r. zostało wydane postanowienie prostujące oczywiste omyłki w decyzji Wójta Gminy Zabrodzie nr 18/2011 z dnia 06-06-2011, znak PŚI.6733.07.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej z masztem stalowym wysokości ok. 55 na terenie części działki nr ew. 27 we wsi Zabrodzie, gm. Zabrodzie.

Zgodnie z art. 10ß1 Kodeksu postępowania administracyjnego może Pan/Pani zgłosić ewentualne uwagi /żądania/ na piśmie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 08 lipca 2011r.

Akta sprawy mogą być Panu/Pani udostępnione w Urzędzie Gminy
w Zabrodziu w Referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska
i Inwestycji (pokój Nr 10) telefon (029) 75 712 33.


Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ inż. Adam Ołdak

 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2011-06-17
Data udostępnienia informacji 2011-06-17