wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data: 2011-09-06
Autor: Ołdak Adam
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie, dnia 06.09.2011 r.
PŚI.6733.07.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zabrodzie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał w sprawie prowadzonej z wniosku Pana Pawła Roszkowskiego, ul. Wiosenna 2 m. 52, 03-749 Warszawa, pełnomocnika P4 Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej: masztu stalowego wysokości ok. 55 m z sześcioma antenami sektorowymi i czterema radioliniami, urządzeń sterujących, infrastruktury technicznej oraz ogrodzenia, na terenie części działki nr ewid. 27 we wsi Zabrodzie, gm. Zabrodzie.

Zgodnie z art. 10 ß 1 Kodeksu postępowania administracyjnego można zgłaszać ewentualne uwagi (żądania) na piśmie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 20 września 2011 r.
Akta sprawy mogą być Panu/Pani udostępnione w Urzędzie Gminy w Zabrodziu w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
(pokój nr 10), telefon (0 29) 757 12 33.


Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ inż. Adam Ołdak

 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2011-09-06
Data udostępnienia informacji 2011-09-06