wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Obwieszczenie

Data: 2011-09-14
Autor: Marek Kalinowski
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie, dnia 14 wrzesień 2011r.
PŚI.6733.19.2011


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zabrodzie


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ zawiadamiam, że 14 września 2011r. została wydana decyzja nr 25/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie i przebudowie napowietrznej i kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr ew. 33/4, 97/1, 97/2, 233/1 i 95/2 we wsi Wysychy, gm. Zabrodzie.

Zgodnie z art. 10ß1 Kodeksu postępowania administracyjnego może Pan/Pani zgłosić ewentualne uwagi /żądania/ na piśmie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 28 września 2011r.

Akta sprawy mogą być Panu/Pani udostępnione w Urzędzie Gminy
w Zabrodziu w Referacie Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska
i Inwestycji (pokój Nr 10) telefon (029) 75 712 33.


Wójt Gminy Zabrodzie
/-/ inż. Adam Ołdak

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Adam Ołdak
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Marek Kalinowski
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2011-09-20
Data udostępnienia informacji 2011-09-20