wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Roczny Program Współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Data: 2014-10-22
Autor: Irena Dziarska
Treść informacji / streszczenie:

Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Przedmiot konsultacji: 

„Roczny Program Współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym  i o wolontariacie na rok 2015” (program)  

Czas rozpoczęcia konsultacji : 22.10. 2014 r 

Czas zakończenia konsultacji: 31.10. 2014 r 

Forma konsultacji : konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 51 – pok. 3 lub mailowo na adres: [email protected] w terminie do 31.10.2014 r. 

Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://e-bip.pl/Start/42 oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zabrodziu – parter. 

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014r, poz. 1118 z późn. zm. ) Roczny Program Współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w Uchwale Nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013 roku.

 


    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2014-10-22
Data udostępnienia informacji 2014-10-22