wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data: 2014-12-03
Autor: Irena Dziarska
Treść informacji / streszczenie:

Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przedmiot konsultacji:

 

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. (program)

„ Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. (program)

 

Czas rozpoczęcia konsultacji : 03.12. 2014 r

 

Czas zakończenia konsultacji: 19.12. 2014 r

 

Forma konsultacji : konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu przy ul. Wł. St. Reymonta 51 – pok. 3 lub mailowo na adres: [email protected] w terminie do 19.12.2014 r.

 

Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.zabrodzie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zabrodziu – parter.

 

Uzasadnienie: Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w Uchwale Nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Zabrodzie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Tadeusz Michalik
Data wytworzenia informacji 2014-12-03
Data udostępnienia informacji 2014-12-03