wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Konsultacje społeczne - PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZABRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK.

Data: 2015-11-04
Autor: Tadeusz Michalik
Treść informacji / streszczenie:

W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do konsultacji PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZABRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK.

 

Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności tych organizacji. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzanie lub wspierania zadań publicznych.

 

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do dnia 13.11.2015 r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Zabrodziu , ul. Wł. St. Reymonta 51, I piętro – Biuro Obsługi Klienta lub e-mailem : [email protected]

 

 

Wójt Gminy Zabrodzie

(-) Tadeusz Michalik

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Tadeusz Michalik
Data wytworzenia informacji 2015-11-04
Data udostępnienia informacji 2015-11-04