wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2016 roku

Data: 2016-02-08
Autor: Karolina Sokołowska
Treść informacji / streszczenie:

Urząd Gminy Zabrodzie opracował projekt Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2016 roku i przekazuje do zaopiniowania zgodnie z art. 11 1 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 856 z późn. zm.) organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Zachęcamy do zapoznania się z w/w dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2016 roku na adres:

  1. poczty elektronicznej : [email protected]
  2. nr faksu: 29 757 12 61
  3. Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Karolina Piekut
Data wytworzenia informacji 2016-02-08
Data udostępnienia informacji 2016-02-08