wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Data: 2012-03-19
Autor: Agnieszka Sosnowska
Treść informacji / streszczenie:
Zabrodzie, dnia 19 marca 2012 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę:
Zamawiający: Gmina Zabrodzie
Przedmiot zamówienia:
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dwóch grup przedszkolaków w ramach projektu "Hola, Hola do przedszkola".
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.
Okres ważności wszystkich dostarczonych artykułów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Wykonawca posiada prawo przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego tzn. innego niż podany w załączniku Nr 1 pod warunkiem że posiada on takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe.
W razie przedstawienia produktu równoważnego należy wpisać jego określenie w tabelce formularza cenowego obok określonej przez Zamawiającego pozycji.
Zamawiający może zażądać próbek w celu oceny jakości przedstawionych w ofercie produktów.
W ofercie należy podać cenę brutto i netto dla całego przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: przelew na konto
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Zabrodziu lub przesłać na adres: [email protected] w terminie do dnia 26 marca 2012r. do godz.. 1200.
Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100 %
Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość dostawy w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze prZabrodzie, dnia 19 marca 2012 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę:
Zamawiający: Gmina Zabrodzie
Przedmiot zamówienia:
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dwóch grup przedszkolaków w ramach projektu "Hola, Hola do przedszkola".
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.
Okres ważności wszystkich dostarczonych artykułów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Wykonawca posiada prawo przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego tzn. innego niż podany w załączniku Nr 1 pod warunkiem że posiada on takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe.
W razie przedstawienia produktu równoważnego należy wpisać jego określenie w tabelce formularza cenowego obok określonej przez Zamawiającego pozycji.
Zamawiający może zażądać próbek w celu oceny jakości przedstawionych w ofercie produktów.
W ofercie należy podać cenę brutto i netto dla całego przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: przelew na konto
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Zabrodziu lub przesłać na adres: [email protected] w terminie do dnia 26 marca 2012r. do godz.. 1200.
Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100 %
Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość dostawy w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze prZabrodzie, dnia 19 marca 2012 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę:
Zamawiający: Gmina Zabrodzie
Przedmiot zamówienia:
Dostawa pomocy dydaktycznych dla dwóch grup przedszkolaków w ramach projektu "Hola, Hola do przedszkola".
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.
Okres ważności wszystkich dostarczonych artykułów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
Wykonawca posiada prawo przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego tzn. innego niż podany w załączniku Nr 1 pod warunkiem że posiada on takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe.
W razie przedstawienia produktu równoważnego należy wpisać jego określenie w tabelce formularza cenowego obok określonej przez Zamawiającego pozycji.
Zamawiający może zażądać próbek w celu oceny jakości przedstawionych w ofercie produktów.
W ofercie należy podać cenę brutto i netto dla całego przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności: przelew na konto
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Zabrodziu lub przesłać na adres: [email protected] w terminie do dnia 26 marca 2012r. do godz.. 1200.
Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100 %
Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość dostawy w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze pr

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Sosnowska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Sosnowska Agnieszka
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2012-03-19
Data udostępnienia informacji 2012-03-19