wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie

Data: 2017-10-11
Autor: Jan Getka
Treść informacji / streszczenie:

Zawiadamiamy o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 11.10.2017 r. do 09.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51, pokój nr 7, w godzinach od 08.00 do 16.00.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jan Getka
Data wytworzenia informacji 2017-10-11
Data udostępnienia informacji 2017-10-11