wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Roczny Program współpracy gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi

Data: 2012-09-06
Autor: Irena Dziarska
Treść informacji / streszczenie:
W związku z obowiązkiem, jaki nakłada na samorządy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiam do konsultacji PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZABRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2013.
Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi i umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać na piśmie w terminie do 17 września 2012 roku do godz. 15.00 na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51 lub e-mailem : [email protected]

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2012-09-06
Data udostępnienia informacji 2012-09-06