wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014

Data: 2013-12-13
Autor: Tadeusz Michalik
Treść informacji / streszczenie:
Wójt Gminy Zabrodzie
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:

" Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 r. (program)

Czas rozpoczęcia konsultacji: 13 grudnia 2013 r.

Czas zakończenia konsultacji : 24 grudnia 2013 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu- ul. Wł. St. Reymonta 51 - pok. 3 lub mailowo na adres: [email protected] w terminie do 24 grudnia 2013 r.

Projekt został zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.zabrodziegw.e-bip.pl , na stronie internetowej Gminy Zabrodzie : www.zabrodzie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zabrodziu - parter.

Uzasadnienie : Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013 r.

Informacja zamieszczona dnia 13 grudnia 2013 r.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2013-12-13
Data udostępnienia informacji 2013-12-13