wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Konsultacje społeczne - "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...

Data: 2014-01-03
Autor: Irena Dziarska
Treść informacji / streszczenie:
Wójt Gminy Zabrodzie
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:

" Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 r.- 2016" (program)

Czas rozpoczęcia konsultacji: 03 stycznia 2014 r.

Czas zakończenia konsultacji : 10 stycznia 2014 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu- ul. Wł. St. Reymonta 51 - pok. 3 lub mailowo na adres: [email protected] w terminie do 10 stycznia 2014 r.

Projekt został zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.zabrodziegw.e-bip.pl , na stronie internetowej Gminy Zabrodzie : www.zabrodzie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zabrodziu - parter.

Uzasadnienie : Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Nr XXXVI/210/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 5 grudnia 2013 r.

Informacja zamieszczona dnia 03 stycznia 2014 r.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Irena Dziarska
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jacek Gomulski
Data wytworzenia informacji 2014-01-03
Data udostępnienia informacji 2014-01-03