wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Zmiany w systemie zbiórki stałych odpadów komunalnych

Data: 2005-04-04
Autor: Jacek Gomulski
Treść informacji / streszczenie:
Uprzejmie informuję, że od dnia 1 kwietnia 2005 roku zostały wprowadzone zmiany w systemie zbiórki stałych odpadów komunalnych polegające na:
1. Ustaleniu innych terminów zbiórki odpadów (według załączonego harmonogramu)
2. Pozostaje bez zmian tzw. workowy system zbierania odpadów tzn. właściciele nieruchomości zbierają odpady w worki plastikowe i w dniu ich zbiórki wystawiają na pobocze drogi publicznej.
3. Zbiórkę odpadów w workach prowadzić będzie firma MPK w Ostrołęce a koszty z tym związane ponosił będzie Urząd Gminy
4. W każdym sołectwie zostały ustawione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (na szkło i plastik). Zachęcamy Państwa do korzystania z takiej możliwości pozbywania się odpadów i umieszczania ich w tych pojemnikach.
5. Każdy właściciel nieruchomości może podpisać indywidualną umowę z firmą MPK na dzierżawę pojemnika na odpady mieszane i za niewielką odpłatnością będą one opróżniane. Ta forma wyeliminuje potrzebę gromadzenia odpadów w worki.
6. Od 1 kwietnia nie będzie możliwości składania odpadów w wyznaczonym (uprzednio) miejscu we wsi Młynarze oraz na terenie oczyszczalni ścieków w Zabrodziu.
7. Będziemy prowadzić działania mające na celu ustalenie właścicieli odpadów, którzy będą je składować (wyrzucać) w niedozwolonych miejscach. W stosunku do osób naruszających przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą podejmowane działania administracyjne.

Zabrodzie 01.04.2005
Wójt Gminy Zabrodzie

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jan Korybczak
Data wytworzenia informacji 2005-04-04
Data udostępnienia informacji 2005-04-04