wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Przekazanie w zarząd dróg powiatowych

Data: 2005-06-22
Autor: Jan Korybczak
Treść informacji / streszczenie:
Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że zgodnie z porozumieniem z dnia 30 maja 2005r. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego przekazał w zarząd Wójtowi Gminy w okresie od 30 maja do 15 grudnia 2005r. wszystkie drogi powiatowe tj. droga Nr 28 555 Niegów - Młynarze, droga Nr 28 556 Kuligów - Dręszew - Niegów - Karolinów, droga Nr 28 562 od drogi S 8 - Mostówka - Zazdrość, droga Nr 28 563 Przykory - Adelin, droga Nr 28 564 Mokra Wieś - Obrąb.
W ramach tego zarządu w 2005r. Urząd Gminy w Zabrodziu zobowiązany jest:
- profilować drogi żwirowe - 3,7 km
- ścinać i profilować pobocza - 1000m2
- uzupełnić nawierzchnię żwirową - 20m3
- usuwać śmieci i zanieczyszczenia z wszystkich w/w dróg powiatowych
- czyścić przepust - 1 szt.
- odtworzyć rowy - na dł. 450 mb.
Za wszystkie te prace Urząd Gminy otrzyma od Zarządu Powiatu dofinansowanie w kwocie 7 800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset zł).
Mając na uwadze powyższe Urząd Gminy w Zabrodziu nie jest w stanie równać dróg powiatowych co tydzień, gdyż 1 r-g pracy równiarki kosztuje 85,40 zł zgodnie z umową do przetargu nieograniczonego z dnia 10.12.2004r.
Droga do Młynarzy będzie równana w miarę potrzeb oraz w miarę możliwości finansowych Urzędu Gminy.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jacek Gomulski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marek Gołaszewski
Data wytworzenia informacji 2005-06-27
Data udostępnienia informacji 2005-06-27