wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie

Data: 2007-01-12
Autor: Korybczak Jan
Treść informacji / streszczenie:
Urząd Gminy w Zabrodziu informuje, że został opracowany "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną dla Gminy Zabrodzie".
Wypełniając obowiązek nałożony przepisem art. 19 pkt 6 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1504 z późn. zm.) przedkłada się w/w projekt do publicznego wglądu na okres 21 dni.
W związku z powyższym informujemy, że w okresie od 12 stycznia 2007r. do 5 lutego 2007r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 w pok. Nr 10 można zapoznać się z projektem założeń i zgłosić ewentualne wnioski i uwagi.

Wójt Gminy Zabrodzie Adam Ołdak

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Ołdak Adam
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Korybczak Jan
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Gomulski Jacek
Data wytworzenia informacji 2007-01-12
Data udostępnienia informacji 2007-01-12