wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

2018:

Data: Tytuł: Autor:
2018-10-22 Protokol z Wyborow do Rady Gminy Ewa Małaszek
2018-10-22 Protokol z wynikow glosowania i wynikow Wyborow Wojta Gminy Zabrodzie Ewa Małaszek
2018-10-17 Uchwała Nr 9/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu pracy Gminnej Komisji Wyborczej w dniach 20 i 21 października 2018 r. GKW
2018-10-01 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. GKW
2018-10-01 Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych GKW
2018-10-01 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. GKW
2018-10-01 Uchwała Nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 01 października 2018 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na wójta gminy Zabrodzie w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. GKW
2018-10-01 Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 01 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018r. GKW
2018-10-01 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na darnych w wyborach do Rady Gminy Zabrodzie zarządzonych na dzień 21 października 2018r. GKW
2018-10-01 Postanowienie nr 46/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zabrodzie Komisarz Wyborczy w Ostrołęce
2018-09-28 Komunikat Gminnej komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 28.09.2018r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Ewa Małaszek
2018-09-25 Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 września 2018r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Komisarz Wyborczy w Ostrołęce
2018-09-19 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 19 września 2018 r. o zmienionym składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, jej siedzibie i terminach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Ewa Małaszek
2018-09-18 Obwieszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 18 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-18 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Renata Wiśniewska
2018-09-18 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu KBW
2018-09-12 Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. GKW
2018-09-12 Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ewa Małaszek
2018-09-12 UCHWAŁA Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu Ewa Małaszek
2018-09-12 KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu z dnia 12 września 2018 r. Ewa Małaszek
2018-08-30 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. Komisarz Wyborczy w Ostrołęce
2018-08-30 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZABRODZIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych podmiotów uprawnionych
2018-08-27 Obwieszczenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Wyszkowie, ich numerach i granicach, licznie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wyszkowie Starosta Powiatu Wyszkowskiego
2018-08-24 Obiweszczenie Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 24 sierpnia 2018 r. Tadeusz Michalik