wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Teresa Halina Boguszewska Zastępca Głównego Księgowego Budżetu ()
Wiesława Dąbrowska Skarbnik ()
Krzysztof Jezierski Wójt Gminy ()
Marek Jeziórski Insp. ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw p. pożarowych ()
Magda Kaniewska Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy ()
Paulina Turek Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy ()
Renata Wiśniewska Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Teresa Halina Boguszewska Zastępca Głównego Księgowego Budżetu ()
Wiesława Dąbrowska Skarbnik ()
Jacek Gomulski Stanowisko pracy ds. informatyki, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, sprawy wojskowe ()
Krzysztof Jezierski Wójt Gminy ()
Marek Jeziórski Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego ()
Marek Jeziórski Insp. ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw p. pożarowych ()
Magda Kaniewska Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy ()
Marianna Kostrzewa Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Kasy Urzędu, Kultury, Kultury Fizycznej, Oświaty, Zdrowia, Kancelaryjno-Technicznych i Spraw Gospodarczych ()
Wanda Jadwiga Kutkiewicz Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej ()
Ewa Bożena Małaszek Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Podatkowej ()
Jerzy Henryk Nowak Podinspektor ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami ()
Edyta Pazik Insp. ds. rolnictwa i działalności gospodarczej ()
Karolina Piekut Insp. ds. rolnictwa i działalności gospodarczej ()
Barbara Sadowska Samodzielne Stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej, Płac i ZUS ()
Janina Suchenek Stanowisko pracy ds.Ewidencji Ludności i kadr ()
Paulina Turek Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy ()
Renata Wiśniewska Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych ()
Monika Wrona Samodzielne stanowisko pracy ds. Wymiaru i Zobowiązań Pieniężnych ()
Beata Zyśk Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Teresa Halina Boguszewska Zastępca Głównego Księgowego Budżetu ()Referat Planowania, Budżetu, Finansów i Księgowości
Wiesława Dąbrowska Skarbnik ()Referat Planowania, Budżetu, Finansów i Księgowości
Jacek Gomulski Stanowisko pracy ds. informatyki, pełnomocnik ds. informacji niejawnych, sprawy wojskowe ()Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyki, pełnomocnik ds. informacji niejawn
Krzysztof Jezierski Wójt Gminy ()Wójt
Marek Jeziórski Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego ()Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzyo
Marek Jeziórski Insp. ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw p. pożarowych ()Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzyo
Magda Kaniewska Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy () 
Marianna Kostrzewa Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Kasy Urzędu, Kultury, Kultury Fizycznej, Oświaty, Zdrowia, Kancelaryjno-Technicznych i Spraw Gospodarczych ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Kasy Urzędu, Kultury, Kultury Fizycznej
Wanda Jadwiga Kutkiewicz Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej
Ewa Bożena Małaszek Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Podatkowej ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Księgowości Podatkowej
Jerzy Henryk Nowak Podinspektor ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami ()Referat planowania przestrzennego, ochrony środowiska i inwestycji
Edyta Pazik Insp. ds. rolnictwa i działalności gospodarczej ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Spraw P.
Karolina Piekut Insp. ds. rolnictwa i działalności gospodarczej ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Spraw P.
Barbara Sadowska Samodzielne Stanowisko pracy ds. Księgowości Budżetowej, Płac i ZUS ()Referat Planowania, Budżetu, Finansów i Księgowości
Janina Suchenek Stanowisko pracy ds.Ewidencji Ludności i kadr ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Kadr
Paulina Turek Inspektor ds. obsługi rady i promocji gminy () 
Renata Wiśniewska Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych ()Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Dowodów Osobistych
Monika Wrona Samodzielne stanowisko pracy ds. Wymiaru i Zobowiązań Pieniężnych ()Samodzielne stanowisko pracy ds. Wymiaru i Zobowiązań Pieniężnych
Beata Zyśk Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy ()Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
   Anna Sobieraj   2018-04-10
   Anna Sobieraj   2018-04-10
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016