wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LIII/276/2018 2018-10-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii TAK Uchwalony obowiązujący
LIII/275/2018 2018-10-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zabrodzie na 2019 rok TAK Uchwalony obowiązujący
LIII/274/2018 2018-10-19 w sprawie Statutu Gminy Zabrodzie TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/148/2016 2016-12-22 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Zabrodzie na lata 2016-2030 TAK Uchwalony obowiązujący
XLVII/250/2014 2014-09-26 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 05 grudnia 2013r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/206/2013 2013-12-05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/203/2013 2013-12-05 w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII/194/2013 2013-09-26 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/171/2013 2013-03-21 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXI/133/2012 2012-08-16 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zabrodzie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/266/2010 2010-11-09 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zazdrość TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/265/2010 2010-11-09 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabrodzie TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/264/2010 2010-11-09 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysychy TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/263/2010 2010-11-09 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słopsk TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/262/2010 2010-11-09 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przykory TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia