wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Urząd Gminy Zabrodzie - Sprawozdania inne

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2019-05-07 Beata Sykulska
2016-02-25 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabrodzie za 2015 rok Irena Dziarska
2015-05-25 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 3 - LETNIEGO GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ZABRODZIE ZA 2014 ROK Irena Dziarska
2015-05-25 Ocena zasobów pomocy społecznej Jacek Garbarczyk
2014-06-09 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zabrodzie za 2013 rok
2014-06-09 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 rok 2013 Irena Dziarska
2014-06-09 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 3 - LETNIEGO GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ZABRODZIE ZA 2013 ROK Irena Dziarska
2014-06-09 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Zabrodzie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Zabrodzie
2014-04-10 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Zabrodzie za rok 2013 Tadeusz Michalik
2013-04-05 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Zabrodzie za rok 2012 Adam Ołdak
2012-04-04 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Irena Dziarska
2012-04-04 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Nina Kacprzuk