wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
IV/24/2019 2019-01-22 zmieniająca uchwałę nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIX/206/2017 2017-11-07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIV/186/2017 2017-05-25 w sprawie ustalenia ceny za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej gminnej oczyszczalni ścieków w Zabrodziu NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIV/185/2017 2017-05-25 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
XXXIII/182/2017 2017-04-27 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 uczęszczających do publicznych przedszkoli i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/135/2016 2016-10-28 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/134/2016 2016-10-28 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/133/2016 2016-10-28 w sprawie zwolnień z podatki od nieruchomości NIE Uchwalony obowiązujący
XX/111/2016 2016-06-06 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie NIE Uchwalony obowiązujący
XIV/78/2015 2015-12-03 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/72/2015 2015-11-16 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i jej poboru w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/68/2015 2015-11-16 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/67/2015 2015-11-16 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku lesnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/66/2015 2015-11-16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości NIE Uchwalony obowiązujący
XIII/65/2015 2015-11-16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia