wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Budżet jednostki i jego realizacja:

Data: Tytuł: Autor:
2021-09-07 Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Belchatów za I półrocze 2021 r.
2021-07-22 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za II kwartał 2021 Małgorzata Grzegorek
2021-04-26 Opinia RIO z wykonania budżetu za 2020 r RIO
2021-02-22 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za IV kwartał 2020 r. Małgorzata Grzegorek
2020-12-14 Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2021 rok RIO
2020-12-14 Opinia RIO w sprawie projektu uchwały o WPF na lata 2021-2030 Gminy Bełchatów RIO
2020-10-13 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. RIO w Łodzi
2020-07-29 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku Małgorzata Grzegorek
2020-02-20 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za IV kwartał 2019 r. Małgorzata Grzegorek
2020-02-17 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za 2019 r.
2020-02-07 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2019-12-20 Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2020 rok RIO
2019-12-20 Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Bełchatów RIO
2019-09-09 Sprawozdania finansowe Rb-NDS o nadwyżce / deficycie na koniec I, II, III i IV kwartału 2018 roku Małgorzata Grzegorek
2019-09-09 Sprawozdania finansowe Rb-NDS o nadwyżce / deficycie na koniec I, II, III i IV kwartału 2019 roku Małgorzata Grzegorek
2019-02-06 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2018-05-24 Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2017 rok RIO
2018-02-13 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2017-12-12 Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2018 rok RIO
2017-12-12 Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Bełchatów RIO
2017-07-07 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu RIO
2017-06-06 Uchwała RIO w sprawie opinii dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełchatów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2016 rok RIO
2017-05-10 Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2016 rok RIO
2017-02-02 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2016-10-21 Sprawozdanie finansowe Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za III kwartał 2016 r. Rozpara Sylwia
2016-09-30 Opinia RIO dotycząca informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Bełchatów za I półrocze 2016 r. RIO
2016-06-14 Uchwała RIO w sprawie opinii dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bełchatów o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2015 rok RIO
2016-05-31 Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2015 rok RIO
2016-04-22 Sprawozdanie finansowe Rb-NDS o nadwyżce / deficycie za I kwartał 2016 r. Sadurska Anna
2016-02-10 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2015-12-15 Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2016 rok RIO
2015-12-15 Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Bełchatów RIO
2015-10-30 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. RIO
2015-06-03 Opinia RIO z wykonania budżetu za 2014 r. RIO
2015-03-09 Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z i Rb-N za IV kwartał 2014 r. Sadurska Anna
2015-02-19 Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bełchatów RIO
2014-12-19 Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Gminy Bełchatów na 2015 rok RIO
2014-12-19 Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Bełchatów RIO
2014-11-20 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 RIO
2014-10-24 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Sadurska Anna
2014-07-29 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014 Sadurska Anna
2014-07-02 Opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bełchatów za 2013 rok. RIO
2014-06-04 Opinia RIO w sprawie sprawozdania Gminy Bełchatów z wykonania budżetu za 2013 rok. RIO
2014-04-30 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 Sadurska Anna