wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Wyniki naboru - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2021-05-25 Informacja o wyniku naboru - Kierownik Referatu Inwestycji
2021-04-21 Informacja o wyniku naboru-Inspektor w Referacie Inwestycji w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2021-04-08 Informacja o wyniku naboru - Kierownik Referatu Gospodarczego w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2021-04-08 Informacja o wyniku naboru - Rzecznik prasowy w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2021-04-08 Informacja o wyniku naboru - Kierownik Referatu ds. padatków, opłat i windykacji w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2021-02-15 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kadr Małgorzata Filipek
2021-01-21 Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy informatyk Małgorzata Filipek
2021-01-19 Informacja dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny Małgorzata Filipek
2020-12-30 Informacja dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze-audytor wewnętrzny Małgorzata Filipek
2020-12-28 Informacja o wyniku naboru - podinspektor w Refearcie Budżetu i Finansów Małgorzata Filipek
2020-12-14 Informacja o wyniku naboru - radca prawny Małgorzata Filipek
2020-12-02 Informacja o wyniku naboru-starszy informatyk w Referacie Administracyjnym Małgorzata Filipek
2020-10-19 Informacja o wyniku naboru-podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów Lidia Brózda
2020-09-30 Informacja o wyniku naboru - inspektor w Referacie Budżetu i Finansów
2020-09-18 Informacja o wyniku naboru-podinspektor w Referacie Oświaty-etat I Małgorzata Filipek
2020-09-18 Informacja o wyniku naboru-Podinspektor w Referacie Oświaty-etat II Małgorzata Filipek
2020-09-03 Informacja o wyniku naboru - Inspektor w Ref. Oświaty Małgorzata Filipek
2020-07-31 Informacja o wyniku naboru - Inspektor w Ref. Administracyjnym Małgorzata Filipek
2020-05-27 Informacja o wyniku naboru - Podinspektor w Referacie Oświaty Małgorzata Filipek
2020-05-27 Informacja o wyniku naboru - Inspektor w Ref. Infrastruktury Technicznej Małgorzata Filipek
2020-04-15 Informacja o wyniku naboru - Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2020-03-23 Informacja o wyniku naboru - Podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-11-21 Informacja o wyniku naboru - Podinspektor w Referacie ds. Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-11-07 Informacja o wyniku naboru - Radaca Prawny w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-11-07 Komunikat w sprawie naboru - Inspektor w Referacie ds. Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-10-24 Informacja o wyniku naboru - Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-10-15 Informacja o wynikach naboru - podinspektor w Referacie Administracyjnym
2019-10-11 Komunikat w sprawie naboru - Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-09-27 Informacja o wyniku naboru - Podinspektor w Referacie Oświaty Lidia Brózda
2019-09-26 Informacja o wyniku naboru - Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Lidia Brózda
2019-09-23 Informacja o wyniku naboru - Podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów Lidia Brózda
2019-09-23 Informacja o wyniku naboru - Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - etat I Lidia Brózda
2019-09-18 Informacja o wynikach naboru - Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - etat II Małgorzata Filipek
2019-09-10 Informacja o wynikach naboru - Inspektor w Referacie Administracyjnym Małgorzata Filipek
2019-09-10 Informacja o wynikach naboru - Inspektor w Referacie ds. kadr Małgorzata Filipek
2019-07-31 Informacja o wynikach naboru - Inspektor w Referacie Administracyjnym Małgorzata Filipek
2019-02-19 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Dyrektor Wydziału ds. Rozwoju Gminy Małgorzata Filipek
2019-02-07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko:Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Małgorzata Filipek
2019-01-31 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Radca Prawny w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Filipek
2019-01-10 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
2018-07-26 Wyniki naboru na stanowisko Inspektor w Referacie Obsługi Jednostek Organizacyjnych Sylwia Rozpara
2018-07-25 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Sekretarz Sylwester Marczak
2018-07-04 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektor w Kancelarii Wójta Sławomir Kuśmierek
2018-06-06 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor w Referacie Skarbu i Gospodarki Komunalnej Lidia Brózda
2018-02-28 Wyniki naboru - Kierownik Referatu ds. Promocji i Komunikacji Społecznej Lidia Brózda
2018-01-30 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Starszy inspektor ds. bhp i ppoż Lidia Brózda
2017-11-24 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor w Ref. Skarbu i Gospodarki Komunalnej Lidia Brózda
2017-11-07 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor w Ref. Oswiaty Lidia Brózda
2017-10-09 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Specjalista ds. polityki informacyjnej Lidia Brózda
2017-08-07 Komunikat w sprawie naboru - Specjalista ds. polityki informacyjnej
2017-07-25 Wyniki naboru na stanowisko - Inspektor w Zespole Komunikacji Społecznej Lidia Brózda
2017-07-18 Wyniki naboru na stanowisko Dyrektor Kancelarii Wójta Lidia Brózda
2017-05-31 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Katarzyna Marczak-Stępczyńska
2017-03-15 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów Brózda Lidia
2017-01-31 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole ds. obsługi Rady Gminy Wioleta Piecuch
2016-12-14 Informacja o wynikach naboru Wioleta Piecuch
2016-11-29 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor w Referacie Kultury, Sportu i Zdrowia Wioleta Piecuch
2016-06-29 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. księgowości i budżetu Wioleta Piecuch
2016-05-18 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. ewidencji działalności gopspodarczej Dorota Pytlewska
2015-12-31 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Radca Prawny Sebastian Brózda
2015-11-25 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Specjalista ds. technicznych Sebastian Brózda
2015-08-31 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. administracji i obsługi rady gminy Sebastian Brózda
2015-07-09 Informacja o wynikach naboru Sebastian Brózda
2015-06-22 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Brózda Sebastian
2015-04-29 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych Brózda Sebastian
2015-04-17 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Podinspektor ds. ochrony środowiska Brózda Sebastian
2015-03-31 Wyniki naboru na stanowisko: Rzecznik Prasowy Sebastian Brózda
2015-01-13 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Brózda Sebastian
2014-09-05 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. kadr Rudnicki Miłosz
2014-09-03 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. obsługi klienta Rudnicki Miłosz
2013-09-03 Inf. o wynikach naboru na stan. Podinsp. ds. OC, zarz. kryzys. oraz ochrony p-p. Rudnicki Miłosz
2013-05-15 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. budownictwa Rudnicki Miłosz
2013-04-12 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. budownictwa Miłosz Rudnicki
2012-11-28 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Ref. Transportu Miłosz Rudnicki
2012-10-22 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. promocji Miłosz Rudnicki
2012-10-22 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora GZOSz Miłosz Rudnicki
2012-10-18 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych Miłosz Rudnicki
2012-10-10 Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Informatyk Miłosz Rudnicki
2012-08-16 Informacja o wynikach naboru na stan. Spec. rozliczeń transferów bezgotówkowych Miłosz Rudnicki
2012-08-16 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. budżetowych Miłosz Rudnicki
2012-08-14 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. podatku Miłosz Rudnicki
2012-06-01 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych Miłosz Rudnicki
2012-03-28 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego Miłosz Rudnicki
2012-02-08 Wyniki naboru na stanowisko Animatora Sportu Miłosz Rudnicki
2012-01-31 Informacja w sprawie wyniku naboru na st. Dyrektora ds. Gospodarki Komunalnej Miłosz Rudnicki
2012-01-20 Informacja w sprawie wyniku naboru na st. Podinspektora ds. Obsługi Rady Gminy Miłosz Rudnicki
2011-12-16 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska Miłosz Rudnicki
2011-12-08 Wyniki naboru na Inspektora ds. kadrowych w Referacie Administracyjno - Kadrowym Miłosz Rudnicki
2011-10-03 Wyniki naboru na Podinspektora ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Miłosz Rudnicki
2011-09-22 Wyniki naboru na Referenta ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Miłosz Rudnicki
2011-09-19 Wyniki naboru na stanowisko Podinspektora ds. Księgowości i Płac Miłosz Rudnicki
2011-09-09 Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Ref. Inwestycji i Zamówień Publ. Miłosz Rudnicki
2011-09-07 Wyniki naboru na stanowisko Księgowy - Zakład Gospodarki Komunalnej Dyrektor ZGK
2011-06-03 Wyniki naboru na Kieownika Ref. Skarbu, Drogownictwa i Ochrony Środowiska Miłosz Rudnicki
2011-06-03 Wyniki naboru na stanowisko ds. Nadzoru Inwestycji w Ref. Inwest. i Zam. Publ. Miłosz Rudnicki
2011-06-03 Wyniki naboru na Zast. Kierownika Ref. Administracyjno - Gospodarczego Miłosz Rudnicki
2011-06-03 Wyniki naboru na Zastępcę Głównego Księgowego
2011-02-01 Wyniki naboru na stanowisko st. mistrza ds. robót elektrycznych Dyrektor ZGK
2010-01-26 Wyniki naboru na stanowisko Mł. Referenta w Referacie Finansowym Sławomir Szymański
2010-01-26 Wyniki naboru na stanowisko Mł. Referenta w Referacie SI Sławomir Szymański
2009-12-31 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Anna Kumor
2009-12-31 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KASJERA W GOPS Anna Kumor
2009-07-17 Wyniki naboru: Księgowa - Zakład Gospodarki Komunalnej Jan Mędoń
2009-02-27 Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Jan Mędoń
2009-01-28 Zakończenia procedury naboru na stanowisko młodsz. refer. ds. obs. sekretariatu Szymański Sławomir
2009-01-23 Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w GOPS Bełchatów Anna Kumor
2008-03-03 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTOR. Sławomir Szymański
2008-02-08 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - INFORMATYK Henryka Walczak
2007-05-02 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Sławomir Szymański