wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Oświadczenia o stanie majątkowym

Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2021
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Zygmunt Rzaniecki (Dyrektor Szkoły)   2022-04-29
   Jerzy Wiśniewski (Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlinach)   2022-04-29
   Monika Ficek (Dyrektor Szkoły)   2022-04-28
   Agnieszka Księżak (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej)   2022-04-27
   Justyna Szostak (Kierownik GOPS)   2022-04-21
   Aleksandra Lewandowska (Dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie)   2021-10-18
   Katarzyna Karolina Guzek (Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku)   2021-10-05
   Monika Ficek (Dyrektor Szkoły)   2021-09-29
   Zygmunt Rzaniecki (Dyrektor Szkoły)   2021-09-26
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2020
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016