wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacja szczegółowa o wybranej osobie

Imię i nazwisko: Wiesław Krendzelak
Nazwa stanowiska: ( brak danych )
Tytuł: mgr inż.
Od kiedy zatrudniony: 2013-03-01
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: mechanika/samorządt terytorialny i rozwój lokalny

Informacje Dodatkowe:

1. Prowadzenie oraz nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań i kompetencji Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
2. Planowanie i realizacja budżetu w zakresie Referatu.
3. Prowadzenie spraw w zakresie zagospodarowania i zarządzania mieniem gminnym znajdującym się w zakresie Referatu.
4. Prowadzenie negocjacji z wykonawcami zadań z zakresu bieżącego funkcjonowania miasta.
5. Sprawowanie nadzoru nad realizacją umów z zakresu Referatu.
6. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dot. zadań Referatu.
7. Kontrola terminowości realizacji zobowiązań.
8. Monitorowanie realizacji umów.

Historia zatrudnienia / zajmowane stanowiska

Nazwa 
Od dnia: 
Do dnia: 
asystent 2013-03-012013-04-15
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2013-04-162016-01-31

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ewa Soroka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marek Kubicki
Data wytworzenia informacji 2013-03-05
Data udostępnienia informacji 2013-03-05