wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LXV.439.2023 2023-06-01 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym NIE Uchwalony oczekujący
LXV.435.2023 2023-06-01 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa TAK Uchwalony obowiązujący
LVIII.388.2022 2022-11-25 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów TAK Uchwalony obowiązujący
LVIII.387.2022 2022-11-25 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego TAK Uchwalony obowiązujący
LVIII.386.2022 2022-11-25 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego TAK Uchwalony obowiązujący
LVIII.385.2022 2022-11-25 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
LVIII.384.2022 2022-11-25 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII.323.2022 2022-03-28 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII.288.2021 2021-12-02 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII.285.2021 2021-12-02 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII.284.2021 2021-12-02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XLIII.283.2021 2021-12-02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII.253.2021 2021-07-26 zmieniająca uchwałę nr XXIX.202.2020 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX.203.2020 2020-12-14 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX.202.2020 2020-12-14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia