wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Informacja

Data: 2011-01-21
Autor: Choma Andrzej
Treść informacji / streszczenie:
WÓJT GMINY CYCÓW Cyców, dnia: 21.01.2011 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r, Nr 234 poz. 1536)


Wójt Gminy Cyców


podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28.12.2010 r. według poniższej tabeli:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej "JESTEŚMY RAZEM" w Garbatówce - Prowadzenia 3 ośrodków przedszkolnych w miejscowościach: Garbatówka, Głębokie i Stawek oraz prowadzenie 3 grup zabawowych w miejscowościach: Janowica, Malinówka i Świerszczów w ramach alternatywnych form edukacji przedszkolnej 50 000 zł


Liczba złożonych ofert - 1.

Wójt Gminy Cyców

/-/ Jan Baczyński vel Mróz

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Choma Andrzej
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Choma Andrzej
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Tomasz Cybulski
Data wytworzenia informacji 2011-01-21
Data udostępnienia informacji 2011-01-21