wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XIX/162/17 2017-05-30 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
XIX/161/17 2017-05-30 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
XV/135/16 2016-11-24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
XV/130/16 2016-11-24 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
XV/129/16 2016-11-24 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Cyców na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XV/128/16 2016-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2017 TAK Uchwalony obowiązujący
XV/127/16 2016-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XI/103/16 2016-05-11 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XI/101/16 2016-05-11 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
XI/100/16 2016-05-11 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
X/85/16 2016-03-16 w sprawie określenia wysokości stawki, terminu płatności oraz zwolnień z opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
X/83/16 2016-03-16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
VIII/67/15 2015-11-26 w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, zwolnień oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/69/15 2015-11-25 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego TAK Uchwalony obowiązujący
VIII/68/15 2015-11-25 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych miejsc pracy TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia