wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
V/48/19 2019-04-16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobku utworzonym przez Gminę Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
V/47/19 2019-04-16 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego rzez Wójta Gminy Cyców TAK Uchwalony obowiązujący
V/45/19 2019-04-16 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków TAK Uchwalony obowiązujący
II/20/18 2018-12-03 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Cyców na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/19/18 2018-12-03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/18/18 2018-12-03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/236/18 2018-05-25 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/223/18 2018-03-21 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/220/18 2018-03-21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/190/17 2017-11-20 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/189/17 2017-11-20 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/188/17 2017-11-20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2018 TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/187/17 2017-11-20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/186/17 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/162/17 2017-05-30 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia