wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

OGOSZENIE

Data: 2011-05-11
Autor: Tomasz Bochra
Treść informacji / streszczenie:
Wójt Gminy Cycówo g ł a s z a

otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych

z funduszy zewnętrznychNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010r..) oraz zgodnie z uchwałą Nr IV/22/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców na rok 2011, ogłasza otwarty konkurs ofert.I. Rodzaj zadania i warunki składania ofert

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w zakresie:

1) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

2. Wsparcie realizacji zadań dotyczyć będzie dofinansowania wkładu własnego organizacji wymaganego w przypadku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

3. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w pkt 1 (nie dotyczy działalności gospodarczej), starające się o dofinansowanie projektów, lub które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych gdzie wymagany jest finansowy wkład własny (nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych - powiatu, gminy). Podmioty te w dalszej części określone są terminem: "organizacje".

4. Projekt musi być realizowany głównie w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Cyców. Organizacje - wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na obszarze gminy Cyców.

5. Dotacja może zostać udzielona organizacjom realizującym zadania publiczne Samorządu Gminy w wysokości do 100% wkładu własnego, wymaganego, zgodnie z zasadami innych konkursów/programów, przy pozyskiwaniu środków finansowych na realiWójt Gminy Cycówo g ł a s z a

otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych

z funduszy zewnętrznychNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010r..) oraz zgodnie z uchwałą Nr IV/22/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców na rok 2011, ogłasza otwarty konkurs ofert.I. Rodzaj zadania i warunki składania ofert

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w zakresie:

1) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

2. Wsparcie realizacji zadań dotyczyć będzie dofinansowania wkładu własnego organizacji wymaganego w przypadku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

3. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w pkt 1 (nie dotyczy działalności gospodarczej), starające się o dofinansowanie projektów, lub które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych gdzie wymagany jest finansowy wkład własny (nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych - powiatu, gminy). Podmioty te w dalszej części określone są terminem: "organizacje".

4. Projekt musi być realizowany głównie w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Cyców. Organizacje - wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na obszarze gminy Cyców.

5. Dotacja może zostać udzielona organizacjom realizującym zadania publiczne Samorządu Gminy w wysokości do 100% wkładu własnego, wymaganego, zgodnie z zasadami innych konkursów/programów, przy pozyskiwaniu środków finansowych na realiWójt Gminy Cycówo g ł a s z a

otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych

z funduszy zewnętrznychNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010r..) oraz zgodnie z uchwałą Nr IV/22/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców na rok 2011, ogłasza otwarty konkurs ofert.I. Rodzaj zadania i warunki składania ofert

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w zakresie:

1) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

2. Wsparcie realizacji zadań dotyczyć będzie dofinansowania wkładu własnego organizacji wymaganego w przypadku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

3. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w pkt 1 (nie dotyczy działalności gospodarczej), starające się o dofinansowanie projektów, lub które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych gdzie wymagany jest finansowy wkład własny (nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych - powiatu, gminy). Podmioty te w dalszej części określone są terminem: "organizacje".

4. Projekt musi być realizowany głównie w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Cyców. Organizacje - wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na obszarze gminy Cyców.

5. Dotacja może zostać udzielona organizacjom realizującym zadania publiczne Samorządu Gminy w wysokości do 100% wkładu własnego, wymaganego, zgodnie z zasadami innych konkursów/programów, przy pozyskiwaniu środków finansowych na realiWójt Gminy Cycówo g ł a s z a

otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych

z funduszy zewnętrznychNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010r..) oraz zgodnie z uchwałą Nr IV/22/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Cyców na rok 2011, ogłasza otwarty konkurs ofert.I. Rodzaj zadania i warunki składania ofert

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w zakresie:

1) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

2. Wsparcie realizacji zadań dotyczyć będzie dofinansowania wkładu własnego organizacji wymaganego w przypadku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

3. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w pkt 1 (nie dotyczy działalności gospodarczej), starające się o dofinansowanie projektów, lub które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych gdzie wymagany jest finansowy wkład własny (nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych - powiatu, gminy). Podmioty te w dalszej części określone są terminem: "organizacje".

4. Projekt musi być realizowany głównie w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Cyców. Organizacje - wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na obszarze gminy Cyców.

5. Dotacja może zostać udzielona organizacjom realizującym zadania publiczne Samorządu Gminy w wysokości do 100% wkładu własnego, wymaganego, zgodnie z zasadami innych konkursów/programów, przy pozyskiwaniu środków finansowych na reali

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Tomasz Bochra
Data wytworzenia informacji 2011-06-03
Data udostępnienia informacji 2011-06-03