wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wójt Gminy Cyców podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu ogłoszonego w dniu 05 stycznia 2016 r.

Data: 2016-01-28
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

WÓJT GMINY

    CYCÓW

Cyców, dnia: 28.01.2016  r.

 

 

 

   Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U z 2014 r.  poz.1118 z późn. zm.),

 

Wójt Gminy Cyców

 

podaje do publicznej wiadomości wyniki konkursu  ogłoszonego w dniu 05 stycznia 2016 r. według poniższej tabeli:

 

1.

 Klub Abstynenta „Aroka” w Cycowie – „Prowadzenie na terenie gminy Cyców programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem”    

6 500,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Amator”   , 21-070 Cyców -  „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej”  

 

8 500,00 zł

3.

LKS „Błękit”   w Cycowie.  - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych”       

60 000,00 zł

 

Liczba złożonych ofert – 3.

 

 

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy Cyców

 

                                                                                                  /-/ Wiesław Pikuła

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2016-01-29
Data udostępnienia informacji 2016-01-29