wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Działalność lobbingowa

Data: 2017-02-27
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Działalność lobbingowa

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) informuje się, że odnotowano następujące wystąpienia podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową:

1. Wystąpienie z dnia 23.06.2016 r.

Artur Brylikowski
Nr w rejestrze zawodowych lobbystów 00351
Do Kierownika Urzędu

Wydanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym
Jako zawodowy lobbysta o nr 00351 domagam się przesłania informacji o Państwa Urzędzie odnośnie wprowadzenia zarządzenia dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu w myśl art. 16 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z dnia 7 lipca 2005 roku. Jeśli jednak nie zostało ono wprowadzone wnoszę o jak najszybsze uzupełnienie braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika danego urzędu w jak najszybszym terminie i poinformowania mnie drogą elektroniczną o miejscu umieszczenia na adres: samorzad@grassrootslobbing.eu. Do momentu wydania zarządzenia, mogę stosować bezpośrednio art. 14 przytoczonej wyżej ustawy na terenie danego urzędu. Na podstawie art. 63 par. 4 KPA żądam potwierdzenia wpłynięcia powyższego wniosku. Zgodnie z art. 18 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa żądam również sporządzenia stosownego raportu i opublikowania go w BIP.
Artur Brylikowski
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji.
Oświadczam, że jestem wpisany do rejestru zawodowych lobbystów pod numerem 00351.
Oświadczam, że swoje działania lobbingowe świadczę na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House.

Podjęte działania:  Zarządzenie nr43/2016 Wójta Gminy w Cycowie z dnia 30.06.2016 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Cycowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

 

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Informacja [128,74 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-02-27

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-02-27
Data udostępnienia informacji 2017-02-27