wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Data: 2018-11-19
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Wyniki konsultacji

  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

  

  1. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  2. Konsultacje  w formie pisemnej zarządzono w terminie:  

 od 08.11.2018 r.   do   16.11.2018 r.

  1. W odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Cyców, nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga do projektu uchwały.

 

  Wójt Gminy  

      /-/ Wiesław Pikuła

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-11-19
Data udostępnienia informacji 2018-11-19