wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wyniki Konsultacji Społecznych

Data: 2012-11-22
Autor: Wiesław Pikuła
Treść informacji / streszczenie:
Wyniki Konsultacji Społecznych Projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.
Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych Projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. został zamieszczony w BIP Urzędu Gminy Cyców na stronie internetowej http://www.ugcycow.pl w zakładce "Ogłoszenia" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cyców.
W terminie od dnia 09 listopada do dnia 16 listopada 2012 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Cyców lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Gmina_Cycow@ugcycow.pl można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna sugestia zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej - Regionalny Oddział w Lublinie o treści: "Proponujemy, aby jednym z celów szczegółowych Programu współpracy było:
5. wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej."


Powyższy wniosek - sugestia zostanie rozpatrzony na sesji Rady Gminy Cyców.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Wiesław Pikuła
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Wiesław Pikuła
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Wiesław Pikuła
Data wytworzenia informacji 2012-11-22
Data udostępnienia informacji 2012-11-22