wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

O G Ł O S Z E N I E

Data: 2013-01-10
Autor: Tomasz Bochra
Treść informacji / streszczenie:
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Cyców
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:

powierzenia zadania:
I. Prowadzenie na terenie gminy Cyców programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 2 500,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 11.02.2013r. do 15.12.2013 r.
W/w zadanie w 2012 r. zostało dotowane kwotą 2 000,00zł

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej - 7 500,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 11.02.2013r. do 15.12.2013 r.
W/w zadanie w 2012 r. zostało dotowane kwotą 3 500,00zł

wsparcie zadania:
I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych - 30 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 11.02.2013r. do 15.12.2013 r
W/w zadanie w 2012 r. zostało dotowane kwotą 50 000,00zł


Zasady przyznawania środków:
Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)


1. Termin składania ofert upływa: 30 stycznia 2013 r. godz. 1500
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42, sekretariat
3. Termin rozpatrzenia ofert: 31 stycznia 2013 r.
4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
- zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
- wartość merytoryczna oferty,
- koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ostatnich latach,
- wymierne O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Cyców
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:

powierzenia zadania:
I. Prowadzenie na terenie gminy Cyców programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 2 500,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 11.02.2013r. do 15.12.2013 r.
W/w zadanie w 2012 r. zostało dotowane kwotą 2 000,00zł

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej - 7 500,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 11.02.2013r. do 15.12.2013 r.
W/w zadanie w 2012 r. zostało dotowane kwotą 3 500,00zł

wsparcie zadania:
I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych - 30 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 11.02.2013r. do 15.12.2013 r
W/w zadanie w 2012 r. zostało dotowane kwotą 50 000,00zł


Zasady przyznawania środków:
Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)


1. Termin składania ofert upływa: 30 stycznia 2013 r. godz. 1500
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42, sekretariat
3. Termin rozpatrzenia ofert: 31 stycznia 2013 r.
4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
- zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
- wartość merytoryczna oferty,
- koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ostatnich latach,
- wymierne O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Cyców
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:

powierzenia zadania:
I. Prowadzenie na terenie gminy Cyców programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 2 500,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 11.02.2013r. do 15.12.2013 r.
W/w zadanie w 2012 r. zostało dotowane kwotą 2 000,00zł

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej - 7 500,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 11.02.2013r. do 15.12.2013 r.
W/w zadanie w 2012 r. zostało dotowane kwotą 3 500,00zł

wsparcie zadania:
I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych - 30 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 11.02.2013r. do 15.12.2013 r
W/w zadanie w 2012 r. zostało dotowane kwotą 50 000,00zł


Zasady przyznawania środków:
Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)


1. Termin składania ofert upływa: 30 stycznia 2013 r. godz. 1500
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42, sekretariat
3. Termin rozpatrzenia ofert: 31 stycznia 2013 r.
4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
- zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
- wartość merytoryczna oferty,
- koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ostatnich latach,
- wymierne

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Tomasz Bochra
Data wytworzenia informacji 2013-01-10
Data udostępnienia informacji 2013-01-10