wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

OBWIESZCZENIE

Data: 2013-08-13
Autor: Justyna Bąk
Treść informacji / streszczenie:
Cyców, dnia 13 sierpnia 2013 r.


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 sierpnia 2013 r. do 17 września 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz o opublikowaniu ww. projektu wraz z prognozą na stronie internetowej Urzędu Gminy Cyców.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godz. od 10:00 do 11:00.
Wykładany do publicznego wglądu projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców obejmuje działkę o numerze 200 w miejscowości Cyców Kolonia Druga wraz z obsługą komunikacyjną oraz działkę o numerze 411/6 w miejscowości Wólka Cycowska.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmian studium, Cyców, dnia 13 sierpnia 2013 r.


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 sierpnia 2013 r. do 17 września 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz o opublikowaniu ww. projektu wraz z prognozą na stronie internetowej Urzędu Gminy Cyców.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godz. od 10:00 do 11:00.
Wykładany do publicznego wglądu projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców obejmuje działkę o numerze 200 w miejscowości Cyców Kolonia Druga wraz z obsługą komunikacyjną oraz działkę o numerze 411/6 w miejscowości Wólka Cycowska.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmian studium, Cyców, dnia 13 sierpnia 2013 r.


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 sierpnia 2013 r. do 17 września 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz o opublikowaniu ww. projektu wraz z prognozą na stronie internetowej Urzędu Gminy Cyców.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Cyców w godz. od 10:00 do 11:00.
Wykładany do publicznego wglądu projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców obejmuje działkę o numerze 200 w miejscowości Cyców Kolonia Druga wraz z obsługą komunikacyjną oraz działkę o numerze 411/6 w miejscowości Wólka Cycowska.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm. ), oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmian studium,

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Justyna Bąk
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Justyna Bąk
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Justyna Bąk
Data wytworzenia informacji 2013-08-13
Data udostępnienia informacji 2013-08-13