wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Specjalny Oćrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Głuchowskiego w Bełchatowie

tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2012-03-01 Uchwała rady powiatu w sprawie przekształcenia III Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie ogrodnik o dwuletnim okresie kształcenia w III Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim okresie kształcenia z siedzibą w bełchatowie przy ul. Targowej 20