wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi

Więcej o nas

Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie została utworzona 1 września 1990r. Liczyła wówczas 494 uczniów klas 0-2, których nauczało 27 nauczycieli.
W maju 1992 roku placówka została przeniesiona do nowoczesnego, przestronnego i wspaniale wyposażonego budynku, w którym znajdują się sale dydaktyczne, biblioteka, świetlica, pracownie informatyczne (wówczas jedyna w mieście) oraz blok sportowy z dwoma salami gimnastycznymi i pełnym zapleczem.
Szkoła została wybudowana i wyposażona dzięki hojności Elektrowni "Bełchatów". W tym samym roku stała się także pełną szkołą z klasami od 0 do VIII w której uczyło się wówczas 2332 dzieci.
Od 31 maja 1996 roku szkoła nosi imię Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.


Placówką kierowali lub kierują:
mgr Barbara Fesler - 1990-1992 - dyrektor, 1992- 2010 wicedyrektor
mgr Małgorzata Czarnecka - 1992-2000 - dyrektor
mgr Iwona Piekarska-Bąbol - 1992-1997 wicedyrektor
mgr Bogdan Pierszała - 1992-2015 wicedyrektor

mgr Ewa Biegańska - 2011 - 2017 wicedyrektor
mgr Grażyna Skrzypińska - 1990-1992 wicedyrektor
mgr Ewa Stępień - 1992 - 2000 wicedyrektor oraz 2000 - 2001 pełniąca obowiązki dyrektora
mgr inż. Adam Jarząbek - od 2001 -2015 - dyrektor

mgr Damian Nowak - od 2015 - do styczeń 2019 dyrektor

mgr Leonard Siedziako - od 2015 wicedyrektor a od stycznia 2019 p.o. dyrektora szkoły

mgr Joanna Mozdrzanowska - od 2017 wicedyrektor

mgr Renata Stolarczyk - od 2017 wicedyrektor


W szkole działa wiele kół, na których uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania:
- koło literackie,
- koło teatralne,
- koło ekologiczne,
- koło plastyczne,
- koło informatyczne,
- koło taneczne,

- koło szachowe
- SKS-y

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, uczestnicząc w prężnie działających kołach przedmiotowych, także przygotowując się razem z nauczycielami do udziału w licznych konkursach organizowanych w szkole oraz przez inne placówki. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mają również możliwość rozwoju swoich umiejętności podczas przygotowania uroczystości szkolnych, przedstawień teatralnych oraz imprez okolicznościowych.