wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi

Opłaty - ceny usług

 

Zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów...(Dz.U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.) "za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu".
Opłata ta zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej obowiązująca od dnia 01.01.2007 r.(Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) wynosi:

- duplikat świadectwa szkolnego - 26,00 zł;

- duplikat legitymacji szkolnej - 9,00 zł.


Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrekcji szkoły:

- podania o wydanie duplikatu,

- potwierdzenia wpłaty za duplikat (nr konto ING BANK ŚLĄSKI S.A.  61 1050 1461 1000 0024 1130 0003)

- oraz w przypadku duplikatu legitymacji szkolnej - zdjęcia.

 

Szkoła wynajmuje sale gimnastyczne i lekcyjne.