wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Hanna Arasimowicz Sekretarz Szkoły ()
Marian Bartniczuk Kierownik Szkoły Filialnej w Świerszczowie ()
Małgorzata Cybulska Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie ()
Paweł Enskajt Specjalista - informatyk ()
Irena Hauzer Kierownik Szkoły Filialnej w Bekieszy ()
Violetta Marciniak Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie ()
Iwona Niemiec Pedagog ()
Małgorzata Nowakowska Kierownik Gospodarczy ()
Anna Rutkowska Specjalista ds. żywienia ()
Zbigniew Rutkowski Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich ()
Tomasz Artur Szymona Psycholog ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Hanna Arasimowicz Sekretarz Szkoły ()
Marian Bartniczuk Kierownik Szkoły Filialnej w Świerszczowie ()
Małgorzata Cybulska Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie ()
Paweł Enskajt Specjalista - informatyk ()
Marta Gawlińska Specjalista do spraw kadr i BHP ()
Irena Hauzer Kierownik Szkoły Filialnej w Bekieszy ()
Violetta Marciniak Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie ()
Iwona Niemiec Pedagog ()
Małgorzata Nowakowska Kierownik Gospodarczy ()
Anna Rutkowska Specjalista ds. żywienia ()
Zbigniew Rutkowski Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich ()
Tomasz Artur Szymona Psycholog ()
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Hanna Arasimowicz Sekretarz Szkoły ()Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Marian Bartniczuk Kierownik Szkoły Filialnej w Świerszczowie ()Kierownik Filialnej Szkoły Podstawowej w Świerszczowie
Małgorzata Cybulska Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie ()Wicedyrektor Zespołu Szkół z Oddziałmi Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
Paweł Enskajt Specjalista - informatyk ()Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Marta Gawlińska Specjalista do spraw kadr i BHP ()Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Irena Hauzer Kierownik Szkoły Filialnej w Bekieszy ()Kierownik Filialnej Szkoły Podstawowej w Bekieszy
Violetta Marciniak Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cycowie ()Wicedyrektor Zespołu Szkół z Oddziałmi Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
Iwona Niemiec Pedagog ()Pracownicy Pedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Małgorzata Nowakowska Kierownik Gospodarczy ()Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Anna Rutkowska Specjalista ds. żywienia ()Pracownicy Niepedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Zbigniew Rutkowski Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich ()Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałmi Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
Tomasz Artur Szymona Psycholog ()Pracownicy Pedagogiczni Zespołu Szkół w Cycowie
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych