wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XI/66/2019 2019-08-30 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Próchenki TAK Uchwalony obowiązujący
II/14/2018 2018-12-06 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podaku od środków transportowych na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
II/13/2018 2018-12-06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązującyh na terenie gminy Olszanka TAK Uchwalony obowiązujący
II/12/2018 2018-12-06 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok TAK Uchwalony obowiązujący
II/11/2018 2018-12-06 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XL/220/2018 2018-10-19 w sprwie zmiany uchwały XXVI/158/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 wrzesnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/186/2018 2018-03-20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębie Wyczółki. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/184/2018 2018-03-20 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2018 roku TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/182/2018 2018-03-20 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Olszanka TAK Uchwalony obowiązujący
XXXI/181/2018 2018-03-20 w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/170/2017 2017-11-24 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/169/2017 2017-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/168/2017 2017-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2018 rok TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/167/2017 2017-11-24 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok TAK Uchwalony oczekujący
XXVII/166/2017 2017-11-24 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK 0
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia