wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVII/140/2020 2020-12-10 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVI/132/2020 r. Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok NIE Uchwalony oczekujący
XXVII/139/2020 2020-12-10 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty NIE Uchwalony oczekujący
XXVI/134/2020 2020-11-26 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 NIE Uchwalony oczekujący
XXVI/133/2020 2020-11-26 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie gminy Olszanka NIE Uchwalony oczekujący
XXVI/132/2020 2020-11-26 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok NIE Uchwalony oczekujący
XXVI/131/2020 2020-11-26 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok NIE Uchwalony oczekujący
XXIV/118/2020 2020-09-29 w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości i wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/117/2020 2020-09-29 w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony oczekujący
XIV/82/2019 2019-11-26 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
XIV/81/2019 2019-11-26 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
XIV/80/2019 2019-11-26 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego i sposobu poboru tego podatku na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XIV/79/2019 2019-11-26 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
VI/41/2019 2019-03-26 w sprawie zarządzenia poboru podatku lesnego, rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony oczekujący
VI/40/2019 2019-03-26 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony oczekujący
II/14/2018 2018-12-06 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podaku od środków transportowych na rok 2019 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia