wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Szczegóły informacji:

OSP Rzążew, Rzążew 17, 08-106 Zbuczyn

Data: 2008-12-04
Autor: Stanisław Biardzki
Treść informacji / streszczenie:
Rzążew 17, 08-106 Zbuczyn

Nr KRS 0000279842

OSP Rzążew powstała w 1937 roku. Zabezpiecza północno - zachodnią część Gminy. Liczy 15 członków. Na jej wyposażeniu znajduje się samochód pożarniczy STAR 244 GBA.


Główne cele statutowe:
Prowadzenie działaności mającej na celu zapobieganie pożarom, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami;
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń;
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;
Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalnosci kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;
Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich; Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu;
Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej;
Działanie na rzecz ochrony środowiska;
Organizowanie i udział w pożarniczym i obronnym wychowaniu dzieci i młodzieży; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
Działalność na rzecz promocji zdrowia;

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Stanisław Biardzki
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Stanisław Biardzki
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Stanisław Biardzki
Data wytworzenia informacji 2008-12-04
Data udostępnienia informacji 2008-12-04