wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XVII/134/2019 2019-11-28 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
XVII/133/2019 2019-11-28 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Zbuczyn na rok 2020 NIE Uchwalony obowiązujący
XVII/132/2019 2019-11-28 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Zbuczyn na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XVII/131/2019 2019-11-28 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 na obszarze Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
XVII/130/2019 2019-11-28 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 na obszarze Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
Ix/61/2019 2019-04-29 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
VII/36/2019 2019-02-27 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
VII/35/2019 2019-02-27 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
II/11/2018 2018-12-05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych NIE Uchwalony obowiązujący
II/10/2018 2018-12-05 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna NIE Uchwalony obowiązujący
II/9/2018 2018-12-05 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta NIE Uchwalony obowiązujący
II/8/2018 2018-12-05 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości NIE Uchwalony obowiązujący
II/7/2018 2018-12-05 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości NIE Uchwalony obowiązujący
XLII/355/2017 2017-11-29 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn. NIE 0
XLII/354/2017 2017-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 na obszarze Gminy Zbuczyn. NIE 0
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia