wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-05-27 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 25.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2020-05-25 Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2020-05-22 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 20.05.2020 r.
2020-05-20 Obwieszczenie dotyczące budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zbuczyn
2020-05-15 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.05.2020 r.
2020-05-13 Obwieszczenie dotyczące celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Krzesk – Majątek
2020-05-13 Obwieszczenie dotyczące celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej w miejscowości Zbuczyn
2020-05-12 Obwieszczenie Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11.05.2020 r.
2020-05-11 Obwieszczenie dotyczące rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku OSP w miejscowości Krzesk – Królowa Niwia
2020-04-22 Informacja Starosty Siedleckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej
Strona 1 of 45 (445 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567434445Następna