wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
Przewodniczący Rady, a w przypadku jego niobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
4) podpisuje uchwały Rady,
5) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Emilia Lemieszkiewicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Emilia Lemieszkiewicz
Data wytworzenia informacji 2003-07-03
Data udostępnienia informacji 2003-07-03