wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-07-122018-07-27Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...wydłużenie terminu
2018-07-112018-07-26Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
2018-07-112018-07-26Zawiadomienie o Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2018-07-042018-07-19Obwieszczenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2018-06-22 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborachw 2018r. na obszarze woj. mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2018-04-052018-12-31Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego
2018-02-23 Nieodpłatna pomoc prawna
2018-01-31 Ogłoszenie o wysokości podstawiwej kwoty dotacji na 2018 rok oraz statystycznej liczbie dzieci
2018-01-16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pilawa, przeznaczonych do sprzedaży
2017-04-28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka
Strona 1 of 5 (42 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345Następna