wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-09-18 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 18 września 2018 r. dot. przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń
2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 14 września 2018 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
2018-09-122018-09-27Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
2018-09-11 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-09-11 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 11 września 2018r. na temat składu komisji, jej siedzibie oraz pełnionych dyżurach związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na Burmistrza w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r.
2018-08-312018-10-05Zawiadomienie Starosty Powiatu Garwolińskiego dot. projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018-06-22 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborachw 2018r. na obszarze woj. mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2018-04-052018-12-31Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego
2018-02-23 Nieodpłatna pomoc prawna
2018-01-31 Ogłoszenie o wysokości podstawiwej kwoty dotacji na 2018 rok oraz statystycznej liczbie dzieci
Strona 1 of 5 (45 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345Następna