wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-05-152018-05-31Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach... - PGE
2018-04-052018-12-31Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego
2018-02-23 Nieodpłatna pomoc prawna
2018-01-31 Ogłoszenie o wysokości podstawiwej kwoty dotacji na 2018 rok oraz statystycznej liczbie dzieci
2018-01-16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pilawa, przeznaczonych do sprzedaży
2017-04-28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka
2017-04-27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Trąbkach
2017-04-26 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia
2017-03-10 Uchwała Rady Miejskiej w Pilawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2016-03-23 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Strona 1 of 4 (38 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna