wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-03-082018-03-30Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Pilawa w roku 2018
2018-03-082018-03-21Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych
2018-03-052018-04-09Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
2018-02-23 Nieodpłatna pomoc prawna
2018-01-31 Ogłoszenie o wysokości podstawiwej kwoty dotacji na 2018 rok oraz statystycznej liczbie dzieci
2018-01-16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pilawa, przeznaczonych do sprzedaży
2017-04-28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka
2017-04-27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Trąbkach
2017-04-26 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia
2017-03-10 Uchwała Rady Miejskiej w Pilawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Strona 1 of 4 (39 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna