wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-06-212017-07-07Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
2017-06-202017-07-07Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
2017-06-202017-07-07Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
2017-06-142017-07-06Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa oczyszczalni ścieków w m. Gocław
2017-04-28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka
2017-04-27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Trąbkach
2017-04-26 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia
2017-03-10 Uchwała Rady Miejskiej w Pilawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017-02-062017-07-31Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2016-03-23 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
Strona 1 of 4 (38 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna