wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-04-28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka
2017-04-27 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Trąbkach
2017-04-26 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wysokiego ciśnienia
2017-03-272017-04-30Obwieszczenie dot. nadania nazwy ulicy w Lipówkach
2017-03-10 Uchwała Rady Miejskiej w Pilawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017-02-062017-07-31Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2016-03-23 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
2016-03-21 Stanowisko Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zamiaru podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
2015-04-17 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 17 kwietnia w sprawie publicznego losowania do składów obwodowych komisji wyborczych
2015-03-18 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 18 marca 2015 r. o siedzibie i dyżurach pełnionych przez Komisję
Strona 1 of 4 (35 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna