wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-03-192019-04-02Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydaniadecyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skierniewice - Łuków (C-e 20) - Zadanie 2 Góra Kalwaria - Łuków
2019-03-192019-04-02Obwieszczenie o wystąpieniu w dniu 28.02.2019 r. do Państwowego Powiatowego Insprktora Sanitarnego w Piasecznie o raz do Dyrektora Regionalnego Zaarz ądu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Prace na linii kolejowej nr 12 na odcinku Skirniewice - Łuków (C-E 20) - Zadanie 2 Góra Kalwaria - Łuków
2019-03-072019-03-21Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
2019-02-15 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie rozdzielni sieciowej 110 kV - RS Pilawa wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi"
2019-02-05 Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o określeniu taryfy tymczasowej dla Miasta i Gminy Pilawa dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2018-10-31 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
2018-10-29 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 26 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
2018-10-19 INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 19 października 2018r. w sprawie planu dyżurów w dniach 20 i 21 października 2018r.
2018-10-11 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 11 października 2018 r. o sprostowaniu zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pilawie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-10-02 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pilawie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Strona 1 of 6 (57 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna