wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wilga

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2023-09-282023-10-11Zarządzenie
2023-09-282023-10-11Ogłoszenie o naborze
2023-09-282023-10-11Kwestionariusz osobowy
2023-09-282023-10-11Klauzula informacyjna
2023-09-252023-10-13Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ĄBudowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Ostrymborze na działkach ewidencyjnych nr: 349/1, 349/2, 349/3, 349/4, 349/5, 349/6 obręb Ostrybór, gmina Wilga, powiat garwolińskiÓ
2023-09-202023-10-06Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 1304W Celejów - Stare Podole - Wicie Podole Nowe - ETAP II" zlokalizowanego na działkach o nr ew.: 88 w m. Zakrzew, 142, 60 i 59 w m. Nowe Podole, 175 w m. Stare Podole oraz 199 w m. Wicie gm. Wilga
2023-09-01 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie o wszczęciu postepowania adm. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych napiętrzenie wód powierzchniowych rzeki Wilgi za pomocą jazu zlokalizowanego w km 3+202 biegu rzeki na dz. nr ew. 490 obr. Wilga, pobór wód powierchniowych rzeki na potrzeby stawów rybnych oraz odprowadzanie wody z części stawów obiektu "Wilga"
2023-08-07 OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
2023-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2023-05-31 Raport o stanie gminy za 2022 rok
Strona 1 of 37 (361 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567353637Następna