wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Ogloszenia o naborze na wolne stanowiska - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2021-05-10 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji
2021-04-07 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Inwestycji
2021-03-26 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Gospodarczego
2021-03-26 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Rzecznik Prasowy
2021-03-26 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu ds. podatków, opłat i windykacji
2021-01-29 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Referacie ds. kadr
2021-01-07 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: audytor wewnętrzny w Urzędzie Gminmy Bełchatów
2021-01-07 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy informatyk w Referacie Administracyjnym
2020-12-15 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Audytor wewnętrzny
2020-11-30 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów
2020-11-20 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Starszy informatyk w Referacie Administracyjnym Lidia Brózda
2020-11-20 Ogłoszenie o naborzena stanowisko: Radca prawny
2020-09-22 Ogłoszenie o nabore na stanowisko: Podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów Małgorzata Filipek
2020-09-14 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów Małgorzata Filipek
2020-09-04 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Referacie Oświaty - etat I Małgorzata Filipek
2020-09-04 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Referacie Oświaty - etat II Małgorzata Filipek
2020-08-18 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie Oświaty Lidia Brózda
2020-07-15 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie Administracyjnym
2020-05-14 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie ds. Infrastruktury Technicznej Małgorzata Filipek
2020-05-14 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Referacie Oświaty Małgorzata Fiilpek
2020-03-23 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów Małgorzata Filipek
2020-03-23 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik ds. Infrastruktury Technicznej Małgorzata Filipek
2020-03-05 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów Małgorzata Filipek
2020-02-05 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Gminy Bełchatów Małgorzata Fiilpek
2019-11-07 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Referacie ds. Infrastruktury Technicznej Małgorzata Filipek
2019-10-17 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Radca Prawny w Urzędzie Gminy Bełchatów - 1/2 etatu Małgorzata Filipek
2019-10-17 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie ds. Infrastruktury Technicznej Małgorzata Filpek
2019-10-09 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Technicznej 1/2 etatu
2019-09-25 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Technicznej Lidia Brózda
2019-09-16 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Ref. Administracyjnym
2019-09-13 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Ref. Oświaty
2019-09-09 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych
2019-09-09 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: podinspektor w Referacie Budżetu i Finansów
2019-09-03 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - etat I Małgorzata Filipek
2019-09-03 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - etat II Małgorzata Filipek
2019-08-30 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie ds. Kadr Małgorzata Filipek
2019-08-30 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie Administracyjnym Małgorzata Filipek
2019-07-19 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie Administracyjnym Małgorzata Filipek
2019-02-05 Ogłoszenie o naborze na stanowsiko: Dyrektor Wydziału ds. Rozwoju Gminy Małgorzata Filipek
2019-01-25 Ogłoszenie o naborze na stanowsiko: Inspektor w Referacie Inwestycji Wioleta Piecuch
2019-01-15 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Radca Prawny Wioleta Piecuch
2018-12-27 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018-08-31 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018-07-09 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz
2018-07-04 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Lidia Brózda
2018-06-21 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor w Kancelarii Wójta Lidia Brózda
2018-05-22 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Referacie Skarbu i Gospodarki Komunalnej Lidia Brózda
2018-05-10 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018-02-15 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu ds. promocji i komunikacji społecznej Lidia Brózda
2018-01-23 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018-01-18 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Starszy Inspektor ds. BHP i PPOŻ w Urzędzie Gminy Bełchatów w pełnym wymiarze czasu pracy Lidia Brózda
2017-11-07 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie Skarbu i Gospodarki Komunalnej Lidia Brózda
2017-10-26 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie Oświaty Lidia Brózda
2017-09-26 Nabór na stanowisko Specjalisty ds. polityki informacyjnej Lidia Brózda
2017-07-19 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista ds. Polityki Informacyjnej Lidia Brózda
2017-07-13 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Zespole Komunikacji Społecznej Katarzyna Marczak-Stępczyńska
2017-07-03 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Kancelarii Wójta Urzędu Gminy Bełchatów Katarzyna Marczak-Stępczyńska
2017-05-15 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Lidia Brózda
2017-02-28 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor w Referacie Budżetu i Finansów Lidia Brózda
2017-01-16 Nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor Piecuch Wioleta
2016-12-01 Nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor Piecuch Wioleta
2016-11-10 Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Kultury, Sportu i Zdrowia Wioleta Piecuch
2016-06-16 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI I BUDŻETU Wioleta Piecuch
2016-05-05 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: INSPEKTOR DS. EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dorota Pytlewska
2016-03-25 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kasjer Sebastian Brózda
2016-03-18 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor ds. księgowości i budżetu Dorota Pytlewska
2016-03-18 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor ds. obsługi klienta Dorota Pytlewska
2015-12-17 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Radca Prawny w Urzędzie Gminy Bełchatów Dorota Pytlewska
2015-11-04 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista ds. technicznych Pytlewska Dorota
2015-08-12 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. administracji i obsługi rady gminy Dorota Pytlewska
2015-06-24 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Specjalisty ds. mienia komunalnego Piecuch Wioleta
2015-06-03 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Dorota Pytlewska
2015-04-29 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Katarzyna Woźniak-Kopek
2015-04-02 Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych Dorota Pytlewska
2015-04-02 Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska Dorota Pytlewska
2015-03-12 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Rzecznika prasowego Dorota Pytlewska
2015-02-27 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora
2015-02-06 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Animatora Sportu Katarzyna Woźniak-Kopek
2014-12-29 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Bełchatowie Pytlewska Dorota
2014-08-21 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Inspektor ds. kadr Rudnicki Miłosz
2014-08-21 Informacja w sprawie naboru na st.pracy: Indpektor ds. obsługi klienta Rudnicki Miłosz
2014-05-16 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego w Kurnosie Drugim. Grzegorz Zegarek
2014-02-10 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Domiechowicach
2014-01-29 Nabór na stanowisko "Animator sportu - ORLIK 2013" kompleksu boisk w Dobiecinie Grzegorz Zegarek
2013-08-08 Inf. w sprawie naboru: Podinsp. ds. OC, Zarządz. Kryzys. oraz Ochr. Przeciwpożar Rudnicki Miłosz
2013-04-17 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Podinspektor ds. budownictwa Miłosz Rudnicki
2013-03-13 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Inspektor ds. budownictwa Miłosz Rudnicki
2012-11-08 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Kierownik Referatu Transportu Miłosz Rudnicki
2012-10-05 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Inspektor ds. zamówień publicznych Miłosz Rudnicki
2012-10-05 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Inspektor ds. promocji Miłosz Rudnicki
2012-10-05 Informacja w sprawie naboru na st. Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Miłosz Rudnicki
2012-09-24 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Informatyk Miłosz Rudnicki
2012-07-31 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Inspektor ds. budżetowych Miłosz Rudnicki
2012-07-31 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Inspektor ds. podatku Miłosz Rudnicki
2012-07-31 Informacja w sprawie naboru na st.: Specjalista rozl. transferów bezgotówkowych Miłosz Rudnicki
2012-05-17 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Inspektor ds. zamówień publicznych Miłosz Rudnicki
2012-05-07 Informacja o konkursie na stanowisko Dyrektora w sześciu szkołach Anna Więcławek
2012-03-06 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Radca Prawny Miłosz Rudnicki
2012-01-23 Informacja w sprawie konkursu na stanowisko Animatora Sportu Miłosz Rudnicki
2012-01-18 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Dyrektor ds. Gospodarki Komunalnej Miłosz Rudnicki
2012-01-03 Informacja w sprawie naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi Rady Gminy Miłosz Rudnicki
2011-11-28 Informacja w sprawie naboru na st. pracy: Podinspektor ds.ochrony środowiska Miłosz Rudnicki
2011-11-22 Informacja w sprawie unieważnienia naboru na st. Inspektora ds. Ochrony Środow. Miłosz Rudnicki
2011-11-18 Informacja w sprawie naboru na stanowisko pracy: Inspektor ds. kadrowych Miłosz Rudnicki
2011-11-18 Informacja w sprawie naboru na stanowisko pracy: Inspektor ds.ochrony środowiska Miłosz Rudnicki
2011-09-19 Nabór na stan. Referenta ds. księgowości i płac w Gminnym Zespole Obsługi Szkół Anna Więcławek
2011-09-14 Nabór na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Sławomir Kuśmierek
2011-08-30 Nabór na stanowisko Podinspektora ds. księgowości i płac Miłosz Rudnicki
2011-08-29 Nabór na stanowisko Referenta ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Miłosz Rudnicki
2011-08-25 Nabór na stanowisko Kierownika w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych Miłosz Rudnicki
2011-08-24 Nabór na wolne stanowisko pracy: Księgowy w ZGK Dyrektor ZGK
2011-05-26 Informacja o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego Anna Kumor
2011-05-18 Nabór na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Referacie Finansowym Miłosz Rudnicki
2011-05-11 Nabór na stanowisko zastępcy kierownika w Ref. Administracyjno-Gospodarczym Miłosz Rudnicki
2011-05-11 Nabór na stanowisko kierownika w Ref. Skarbu, Drogownictwa i Ochrony Środowiska Miłosz Rudnicki
2011-05-11 Nabór na stanowisko ds. Nadzoru Inwestycji w Ref. Inwestycji i Zamówień Publ. Miłosz Rudnicki
2011-01-14 Nabór na wolne stanowisko pracy starszego mistrza ds. robót elektrycznych w ZGK Dyrektor ZGK
2009-12-15 Nabór na wolne stanowisko pracy młodszego referenta w Referacie Finansowym Sławomir Szymański
2009-12-11 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZEGO REFERENTA Sławomir Szymański
2009-12-03 Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - kasjer - 1/5 etatu Anna Kumor
2009-12-03 Konkurs na pracownika socjalnego ( 1 osoba) na wolne stanowisko pracy Anna Kumor
2009-08-03 Nabór na kierownika ref. skarbu, inwest., gosp. komunalnej, rol. i ochr. środ. Sławomir Szymański
2009-06-22 Konkurs na stanowisko: Księgowa - Zakład Gospodarki Komunalnej Jan Mędoń
2009-06-19 Nabór na kierownika ref. skarbu, inwest., gosp. komunalnej, rol. i ochr. środ. Sławomir Szymański
2009-02-11 Konkurs na stanowisko głównego księgowego - ZGKGB Jan Mędoń
2008-12-31 Konkurs na stanowisko głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy Anna Kumor
2008-12-09 Nabór na stanowisko pracy młodszego referenta ds. obsługi sekretariatu. Szymański Sławomir
2008-12-08 Konkurs na stanowisko głównego księgowego w GOPS Anna Kumor
2008-12-08 Nabór na stanowisko Kierownik Referatu Skarbu i Inwestycji Szymański Sławomir
2008-12-08 NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ GMINY BEŁCHATÓW Sławomir Szymański
2008-11-27 NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY BEŁCHATÓW Sławomir Szymański
2008-02-06 Wójt Gminy Bełchatów ogłasza nabór na stanowisko : podinspektor Henryka Walczak
2008-01-17 Wójt Gminy Bełchatów ogłasza nabór na stanowisko : informatyk Henryka Walczak
2008-01-17 Wójt Gminy Bełchatów ogłasza nabór na stanowisko : inspektor Henryka Walczak
2007-02-26 Wójt Gminy Bełchatów ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji. Sławomir Szymański