wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LXVII.450.2023 2023-07-31 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego TAK Uchwalony oczekujący
LXV.438.2023 2023-06-01 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej TAK Uchwalony obowiązujący
LXV.437.2023 2023-06-01 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej TAK Uchwalony obowiązujący
LXV.435.2023 2023-06-01 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa TAK Uchwalony obowiązujący
LXIII.429.2023 2023-03-30 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
LXII.422.2023 2023-03-01 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2023 rok TAK Uchwalony obowiązujący
LXII.421.2023 2023-03-01 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
LXII.420.2023 2023-03-01 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
LXII.417.2023 2023-03-01 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
LXI.413.2023 2023-01-19 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej. TAK Uchwalony obowiązujący
LXI.412.2023 2023-01-19 w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni programem rządowym ĄPosiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. TAK Uchwalony obowiązujący
LXI.411.2023 2023-01-19 w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego TAK Uchwalony obowiązujący
LVIII.390.2022 2022-11-25 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu TAK Uchwalony obowiązujący
LVIII.389.2022 2022-11-25 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
LVIII.388.2022 2022-11-25 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia