wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Urząd Pracy

Sposoby załatwiania spraw

~ Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ~

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach od 8.00 do 14.00.

Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.
Załatwianie sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Na zaświadczenie do renty lub emerytury oczekuje się 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Wnioski pobiera się i składa w informacji urzędu na parterze.
Zaświadczenia do stażu pracy oraz innych instytucji wydawane są od ręki osobom zainteresowanym, które zgłaszają się osobiście do urzędu z dowodem osobistym - sala obsługi 1.2 na 1 piętrze w godz. od 12 00 do 14 00

Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 14.00 do 15.00

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - www.pupbelchatow.pl