wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Więcej o nas

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie zostało utworzone 9 czerwca 1999 r. jako Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Bełchatowie.


Spełnia ono istotną rolę w kształtowaniu opinii publicznej w stosunku do wdrażania nowych, prawidłowych form gospodarki środowiskiem, a w szczególności w zakresie składowania i unieszkodliwiana odpadów. Realizując koncepcje kompleksowej gospodarki odpadami Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej stworzyło system selektywnej zbiórki odpadów poprzez rozmieszczenie ponad 400-stu kompletów pojemników do selektywnej zbiórki szkła białego, kolorowego, makulatury i plastiku. Ponadto wprowadzono obwoźną, okresową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, dzięki czemu znacząco zmniejszyła się ilość "dzikich wysypisk" na terenie powiatu bełchatowskiego. Realizacja tych przedsięwzięć wspomagana jest poprzez edukację, popularyzację zdobyczy nauki i techniki w dziedzinie ochrony środowiska, opracowanie programów oraz realizację działań ekologicznych o charakterze międzyszkolnym, gminnym i powiatowym. Działania te obejmują prelekcje, pogadanki, konkursy, specjalistyczne szkolenia i warsztaty, kursy a także imprezy plenerowe, realizacje ścieżek ekologicznych i wyjazdy edukacyjne.


Podstawowym celem działania Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej jest wyzwolenie w społeczeństwie powiatu bełchatowskiego aktywności w godzeniu wymogów współczesnej cywilizacji z wymogami ochrony środowiska.